Zelf ontwikkeling

Zelf ontwikkeling

Inzicht hebben in eigen sterktes en zwaktes. Op basis hiervan acties ondernemen om eigen kennis, vaardigheden en competenties
te vergroten/verbeteren en zodoende beter te presteren. Investeert zelfstandig en op eigen initiatief in de eigen ontwikkeling en werkt daar planmatig aan.

Cursus supervisor ItsLearning

Zoals je misschien al hebt gemerkt, werk ik veel met Itslearning. Ondanks dat deze online leeromgeving niet perfect is, wordt het wel door alle studenten binnen Curio gebruikt en heeft het een heleboel functionaliteiten die goed werken. Mede daarom besloot ik om halverwege 2019 een cursus Supervisor ItsLearning te gaan volgen. Hier waren een aantal bijeenkomsten voor gepland, met vervolgens een officieel examen om het af te ronden. Deze cursus heeft mij geleerd om ItsLearning effectief en op de juiste manier in te zetten in mijn dagelijks werk. Het examen heb ik overigens afgesloten met een 10. In mijn dagelijkse werk pluk ik hier nu nog steeds de vruchten van. Bij deze cursus stopte het echter niet. Gezien het feit dat ik meer dan regelmatig met studenten van andere sectoren werk, heb ik bij de toenmalige contactpersoon Sophie van der Pas aangegeven meer rechten te willen. Zo kan ik nu van alle sectoren alle studenten zien, een recht dat ze normaal gesproken niet toekennen aan docenten. Ondertussen heb ik in de afgelopen jaren meer dan 40 vakken ontworpen via ItsLearning.

Corona als aanjager voor blended leren

Iedereen in het onderwijs heeft er mee te maken gekregen. Hoe ga je het onderwijs in tijden van Corona anders organiseren? Of beter gezegd, hoe ga je dat wat je gewend bent fysiek te doen op een goede manier vertalen naar online?

Net als vele andere docenten ben ook ik tegen deze vraag aangelopen. Een vraag die al langer in mijn hoofd zat, alleen door Corona in een soort verplichte stroomversnelling is gekomen. Om mezelf hierin meer te bekwamen ben ik op zoek gegaan naar handvatten in de vorm van literatuur. Ik ben hierbij uitgekomen bij 2 boeken, die mij ontzettend hebben geholpen in deze zoektocht.

Een van deze boeken was “Blended learning en onderwijsontwerp” van Barend Last en Stefan Jongen. Dit was een zeer uitgebreid boek waar het totale plaatje aan bod kwam. Van onderwijsontwerpen tot leeruitkomsten en leeractiviteiten. Hierdoor raakte ik gemotiveerd om er (nog) meer over te weten te komen, waardoor ik ook aan de slag ben gegaan met “Blended learning, de toekomst is digitaal” van Tobe Baeyens.

Door deze boeken heb ik mij sterk ontwikkeld op het digitale gebied. Want ondanks dat ik ben opgegroeid en jaren heb gewerkt in een online wereld, Voelt fysiek onderwijs voor mij als een schoen die perfect past. een schoen die gaandeweg de jaren enigszins versleten is geraakt.

De volgende stap in mijn carrière

Helaas lopen zaken niet altijd zoals je graag zou willen. Zo heb ik voor de eind april te horen gekregen dat er volgend schooljaar vanwege tegenvallende studentaantallen binnen de sector en een overschot aan docenten geen formatieruimte meer is voor mijn functie (bij YoungBusiness). Ik heb altijd de ambitie gehad om door te stromen in het onderwijs. Richting de begeleiding van onderwijsontwikkeling voor teams of in de rol van onderwijsmanager.

Door het proces waar ik in beland ben,  ben ik eens goed gaan nadenken over welke kant ik graag op zou willen. Terug richting een “normaal” team en weer voor de klas gaan staan of toch wat anders. Het is dat laatste geworden. Na een aantal gesprekken met HR en mijn loopbaanadviseur ben ik tot inzicht gekomen dat dit een goed moment is om eens verder te kijken, naar een volgende stap in mijn carrière. Ik sta nu aan het begin van dat traject. Op het moment van schrijven heb ik een afspraak gehad met een onderwijsmanager uit een andere sector die het traject van docent naar onderwijsmanager heeft doorlopen en staat er nog een meeloopdag gepland met de voorzitter van de Raad van Bestuur, Rob Neutelings.

Daarnaast ga ik via HR in de komende weken beginnen met verkennende testen en een zelfevaluatie om het traject naar onderwijsmanager in kaart te brengen. Ik hoop hier natuurlijk uit te halen waar ik al goed in ben, maar vooral welke aspecten van die functie ik nog verder moet ontwikkelen om hier naar toe te groeien.

To be continued….