Samenwerken met collega’s

Samenwerken met collega’s

Actieve bijdrage leveren voor en met collega’s aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. De LC-docent stimuleert anderen in de directe werkomgeving om samen te werken met collega’s, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag.

Workshops voor iedereen

Het team van YoungBusiness is klein. Toch werk ik met veel verschillende collega’s samen. een voorbeeld daarvan zijn onze workshops. We krijgen van veel verschillende teams (ook waar we geen studenten hebben die een keuzedeel bij ons volgen) de vraag of we ze kunnen helpen met een vraagstuk. Deze zijn vaak gericht op ondernemerschap en marketing. Denk hierbij aan het ontwikkelen van huisstijlen, het bedenken en uitwerken van marketingactiviteiten of het uitwerken van een financieel plan.

Enkele van de teams waar we mee samenwerken zijn:

  • Sales & Marketing (SAM)
  • (Internationale) groothandel
  • Food en future (van grond tot mond project)
  • Salonmanager heren en dames

Wanneer de teams contact met mij opnemen plan ik een eerste  kennismakingsgesprek. Daarin achterhalen we samen waar er precies behoefte aan is. Voor SAM en groothandel was dit bijvoorbeeld op het gebied van online marketing en een financieel plan. Voor het project “van grond tot mond” hebben we een workshop rondom huisstijlen ontwikkelen gegeven. Ook kijk ik hier samen met de opleiding in wanneer en hoe dit het beste gepland kan worden. Dit bespreek ik vervolgens intern, waarna we gaan kijken naar de mogelijkheden.

In de loop der jaren heb ik, samen met mijn collega Jessica, een redelijk aantal workshops ontwikkeld. De volgende stap is kijken welke workshop het beste aansluit bij de behoefte en hoe we de tijd het meest optimaal kunnen indelen. Vervolgens passen we de workshop aan naar de behoefte van de opleiding.

De laatste stap is het uitvoeren van de workshop. Na de uitvoering doen we nog een evaluatie en kijken we naar naar mogelijkheden voor een consistente samenwerking. Hiernaast vind je in de vorm van twee workshops het resultaat van dit hele proces.

Huisstijl ontwerpen

Workshop Social Media IGH

Samen sterk met sociaal werk

Sociaal werk was een van de eerste opleidingen buiten de sector waar we mee zijn gaan samenwerken. In eerste instantie met een betaalde lesmethode waar zij zelf mee werkten. Dit hebben we een half jaar gedaan, waarna ik samen met Danique Reniers dit traject heb geëvalueerd. Hier zijn we tot de conclusie gekomen dat het beter is om van de betaalde lesmethode over te stappen naar onze eigen ontwikkelde lesmethode.

Waar ik hierbij altijd voor heb gewaakt, is dat de docent(en) van de opleiding sociaal werk betrokken bleven bij het traject. Tot het einde van het schooljaar 2021-2022 heb ik samengewerkt met Danique. Wij zorgden voor de inhoudelijke begeleiding, Danique regelde via haar netwerk excursies en bedrijfsbezoeken voor de studenten. Daarnaast hebben we samen met Danique gezorgd voor een toffe locatie voor de eindpresentaties, namelijk opnamestudio Abroad in Breda.

Helaas kwam deze samenwerking ten einde doordat Danique vanwege privé omstandigheden voor langere tijd uit de running was. Deze samenwerking werd overgenomen door twee andere docenten, Joost van den Elshout en Paul van Dijk. Uit deze verandering bleek dat onze samenwerking met sociaal werk erg goed in elkaar steekt, aangezien de overgang naar deze heren moeiteloos is verlopen. Door het maken van duidelijke afspraken en het vooraf goed plannen van het hele traject, zijn er in het schooljaar 2022-2023 nog steeds studenten van deze opleiding bij ons bezig met ondernemerschap.

Ik heb Danique gevraagd om feedback over mijn handelen en onze samenwerking. Zij had voor mij de volgende mooie woorden:

Robin Simons, de man die snel ergens kan zijn en ook weer snel op de achtergrond druk bezig is. In contact heeft hij een energieke houding met humor die helpt bij het activeren van de ander.

Ik heb hem mogen leren kennen in samenwerking met Young Business. De plek waar studenten zich kunnen ontwikkelen in hun ondernemingsvaardigheden. Zijn aanpak, in samenwerking met Jessica, zorgt ervoor dat de student de eigen regie mag pakken in zijn ontwikkeling. Met de benodigde begeleiding waarin zijn kennis en netwerkvaardigheden van pas komen. Robin zal de student zien in zijn passie, vanuit daar trekt hij samen op. Met humor legt hij de verbinding.

In de samenwerking denkt Robin in mogelijkheden. Hij pakt mee op, zet de deur open en gaat uit van wat wel kan. Hierdoor hebben onze studenten de mogelijkheid om ondernemerschap te volgen op de toffe locatie aan de Nassaustraat en is het zelfs mogelijk om op-andere momenten dan geroosterd aan de opdrachten te komen werken. De studenten ervaren dit als prettig, voelen zich hierdoor ook meer gezien. Ook is het onderwijs binnen dit keuzedeel op maat aangepast voor de sociaal werk studenten. Hij heeft ook oog voor de wijze waarop wij, sociaal werk, binnen de opleiding werken en denkt hierin mee.

Ik zou het een mooie aanvulling vinden als Robin zijn kennis en kunde nog meer kan delen binnen Curio. De pecha kucha cursus zou voor vele studenten een laagdrempelige manier zijn om te leren (en durven) presenteren. Maar ook voor de docenten, het stukje blended onderwijs: Robin heeft vanuit zijn creatieve input naar mijn idee nog veel te brengen. Hij weet anderen te enthousiasmeren en te verbinden. Curio: Maak hier gebruik van.

Over tien jaar zou ik dan ook Young Business nog groter zien en heb jij wellicht binnen Curio Academie een rol om anderen te trainen

(Danique Reniers, 17-02-2022)