Analyseren van ontwikkel- en leervragen

Analyseren van ontwikkel- en leervragen

Achterhalen van belangrijke informatie m.b.t.de ontwikkel- en leervragen van studenten in relatie tot hun (studie)loopbaan; helpen van studenten bij het analyseren en formuleren van hun ontwikkel- en leervragen. De LC-docent timuleert anderen in de directe werkomgeving om studenten  te helpen bij het analyseren en formuleren van hun ontwikkel- en leervragen. Geeft zelf het goede voorbeeld.

De projectofferte

Een van de opdrachtgevers waar ik mee samenwerk is HWG-Afrika. Dit is een stichting die zich bezig houdt met het binnenhalen van donateurs voor (school)initiatieven in onder andere Congo. Via deze opdrachtgever zijn wij bekend geraakt met het concept “de offerte”. Vanuit eerdere samenwerkingen met HBO-studenten werd er door deze opdrachtgever namelijk gewerkt met een zogenaamde offerte. Hierin moesten de studenten aangeven wat ze voor de opdrachtgever gingen doen en hoeveel tijd dat ging kosten.

Door dit concept ben ik geïnspireerd. Dit heeft geresulteerd dat ik onze eigen offerte heb doorontwikkeld naar versie 2.0. Deze offerte gebruiken we sinds het schooljaar 2021-2022 bij alle opdrachtgevers. Waar in de oude versie alleen werd gekeken naar de werkzaamheden die uitgevoerd moesten worden en hoeveel tijd daar tegenover stond, voelde dit voor mij incompleet. Daarom heb ik samen met mijn collega Jessica Eijgelsheim de nieuwe variant gemaakt, waarin de volgende zaken zijn opgenomen:

  • Algemene gegevens (NAW opdrachtgever, algemene omschrijving van het project)
  • Gebaseerd op de behoefte van de klant, maar met als extra dat dit ook ingevuld wordt vanuit de student. Deze kan dus zelf aangeven wat hij/zij graag zou willen ontwikkelen (leerdoelen) tijdens het project.
  • Gemaakte afspraken. Wat wordt er wanneer opgeleverd en welke regels gelden er, zowel voor de opdrachtgever als de projectgroep, op het gebied van communicatiemomenten, aanleveren van producten en feedback van de opdrachtgever.

HWG afrika is een goed doel, gericht op het hulp bieden aan (jonge) vrouwen en kinderen in Congo

Adviserende rol in FS&S werkgroep

Aan het begin van schooljaar 2021-2022 ben ik gevraagd om deel te nemen aan de werkgroep die zich bezig hield met hoe FS&S zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen om weer toekomstbestendig en hedendaags te zijn. FS&S is een plek binnen de sector economie en ondernemen waar studenten zich kunnen ontwikkelen op het gebied van zakelijk telefoneren. Dit is ooit ontstaan vanuit de toenmalige opleiding (internationale) groothandel. In 2021-2022 was het echter tijd om dit concept eens kritisch tegen het licht te houden.

Vanwege mijn expertise met praktijkgerichte projecten ben ik gevraagd om in deze werkgroep deel te nemen in een adviserende rol.  Het hoofddoel was om FS&S weer van deze tijd te maken, zowel op het gebied van uitstraling als inhoud. Tijdens deze bijeenkomsten heb ik advies gegeven op hoe het concept van FS&S toepasbaar zou kunnen op meerdere (economische) opleidingen.  Het resultaat? Buiten het feit dat FS&S een fantastische uiterlijke metamorfose heeft ondergaan, heb ik de betrokken docenten ook inzicht gegeven in hoe zij het programma breder inzetbaar kunnen maken binnen de sector.

De Smaakwagen

Het Talent OntwikkelProgramma (TOP) is een initiatief vanuit Curio waarbij studenten de kans krijgen om het idee (met financiering vanuit Curio) te gaan realiseren. Een van deze initiatieven, en misschien wel de meest bekende, is De Smaakwagen van de Hotelschool uit Bergen op Zoom. Hier waren 3 studenten die een “normale” stage niet zagen zitten en graag aan de slag willen met een eigen concept, namelijk een eigen foodtruck. Het TOP is echter alleen beschikbaar voor de financiering, maar niet voor inhoudelijke begeleiding. Dus waren ze bij de hotelschool op zoek naar een goed programma die de studenten de juiste stappen zou laten zetten.

In die zoektocht naar de juiste begeleiding zijn ze bij YoungBusiness (en dus bij mij) terecht gekomen. Waar de studenten het vanuit school alleen moesten doen met richtlijnen en harde deadlines, heb ik een programma aangeboden, zodat deze projectgroep stap voor stap dichter bij de realisatie van een echte foodtruck kon komen.

Naast het programma hebben wij (mijn collega Jessica Eijgelsheim en ik) deze studenten ook gefaciliteerd op het gebied van ruimte. Gedurende bijna 3 volledige periodes hebben de studenten 3 dagen in de week bij ons op locatie de ruimte gekregen om dit idee vorm te geven, met de uiteindelijke Smaakwagen als resultaat. Van het ontwikkelen van de huisstijl tot het bouwen van de website en het daadwerkelijk helpen met de bouw van de foodtruck. De studenten hebben alle facetten van de Smaakwagen uitgewerkt.

Mijn aandeel? Ik heb deze studenten op deze momenten mogen begeleiden en van feedback voorzien.