Oordeels-vorming

Oordeels-vorming

Bevorderen van een positief groepsklimaat en samenwerking, waardoor studenten zich gesteund en gestimuleerd voelen in hun leerproces en het realiseren van hun (studie)loopbaandoelstellingen. Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om een positief groepsklimaat en samenwerking tussen studenten te bevorderen en geeft zelf het goede voorbeeld.

Evalueren van betaalde lesmethodes

Om ons keuzedeel ondernemerschap verder door te ontwikkelen, ben ik aan het einde van het schooljaar 19-20 op zoek gegaan naar betaalde lesmethodes rondom dit keuzedeel. Het doel hiervan was onderzoeken hoe commerciële aanbieders dat aanbieden en vooral wat ze precies aanbieden. In die zoektocht kwam ik terecht bij Eigen Baas, een onderdeel van kredietverstrekker Qredits. Op de website zag ik dat wij als Curio klant zijn bij Qredits, wat mij bewoog om na te vragen bij deze instantie wie de contactpersoon is. Zo ben ik in contact gekomen met Roel Veltman en later ook Danique Reniers (docenten Sociaal Werk). In eerste instantie wilde ik graag een keer met hen meekijken in het programma om te zien hoe Qredits te werk gaat en om te vragen wat de ervaringen zijn. Tegelijkertijd waren zij ook benieuwd naar onze lesmethode rondom ondernemerschap.

Na een eerste kennismaking en een tweede evaluerend gesprek van de huidige methode, hebben zij de vraag gesteld of wij de begeleiding van de huidige 5 studenten, die gebruik maken van Qredits, konden overnemen. De student betaalde 30 euro per licentie, voor een web based programma waarin studenten een soort online ondernemingsplan kunnen vullen. Uit de evaluatie bleek dat zowel de studenten als de betrokken docenten niet tevreden waren over het programma. Vooral het gebrek aan echte praktische opdrachten was een veelgehoorde klacht.

Daarom hebben we besloten om het programma van Qredits te vervangen voor ons eigen Curio YoungBusiness lesmethode. Daarnaast heb ik aan het begin van het schooljaar voorlichting gegeven bij de tweedejaars studenten sociaal werk, om zo het keuzedeel meer onder de aandacht te brengen. Dit resulteerde in 21 aanmeldingen voor het schooljaar 21-22. Van deze aanmeldingen heeft meer dan 70% het traject succesvol afgerond.