Schriftelijke communicatie

Schriftelijke communicatie

Ideeën en meningen duidelijk maken in een rapport of document dat de juiste opzet en structuur heeft, grammaticaal correct is en dat de juiste taal en terminologie voor de lezer bevat. De LC-docent wordt binnen de eigen omgeving geraadpleegd over structuur, stijl en taalgebruik van verschillende soorten teksten, begeleidt anderen daar actief in door correctie/amendering van hun teksten.

Rapportage kwaliteitsagenda

Een van de zaken waar ik in mijn dagelijkse werkzaamheden verantwoordelijk voor ben is het werven van en contact onderhouden met opdrachtgevers. Voor de keuzedelen die ik aanbied (gericht op social media en webshops bouwen/verbeteren), zoek ik altijd naar échte opdrachtgevers. Hierin zorg ik dat er altijd ruim voldoende opdrachtgevers zijn uit allerlei verschillende branches, zodat er voor iedere student een project is dat bij hem of haar past. Zo kan de student zelf richting geven aan het eigen leerproces, doordat hij/zij een opdrachtgever kan kiezen die in het interessegebied ligt van de student.

Alle (online) communicatie

Een ander voorbeeld van hoe ik richting heb weten te geven aan het leerproces van studenten is het keuzedeel Online marketing en het toepassen van e-commerce (K0519). Dit keuzedeel bieden we sinds het schooljaar 2021-2022 aan bij de opleidingen Junior Stylist en Junior Productmanager (fashion).

Dit is begonnen met een eerste samenwerking waarbij twee studenten van deze opleidingen 4 dagen in de week stage liepen bij een modebedrijf en 1 dag in de week bij ons op locatie werkten om de online marketing van hun stagebedrijf te verbeteren. Tijdens een evaluatiegesprek over dit traject dat ik heb gevoerd met Nancy van Engelen (docent bij fashion), kwam het ter sprake dat het onderwerp online marketing in bredere zin leefde bij de studenten. In andere woorden, steeds meer studenten binnen deze opleiding hebben de ambitie om te leren hoe je eigen webshop vormgeeft en runt.

In samenwerking met Nancy heb ik gekeken naar Hierdoor zijn we gaan peilen hoeveel studenten hier interesse in zouden hebben, wat uiteindelijk bleek om 15 studenten te gaan. Vanuit deze vraag zijn we gaan puzzelen naar een geschikte tijd en plaats om de studenten in deze behoefte te kunnen voorzien. Die werd gevonden op vrijdagochtend periode 2 en 3 van schooljaar 2021-2022. De studenten hebben niet alleen kennis, maar vooral juist skills opgedaan op het gebied van online marketing rondom webshops. Het resultaat? Enkele hele toffe webshops en een hoop nieuwe vaardigheden voor later.

Voorlichtingen

Een van de zaken waar ik in mijn dagelijkse werkzaamheden verantwoordelijk voor ben is het werven van en contact onderhouden met opdrachtgevers. Voor de keuzedelen die ik aanbied (gericht op social media en webshops bouwen/verbeteren), zoek ik altijd naar échte opdrachtgevers. Hierin zorg ik dat er altijd ruim voldoende opdrachtgevers zijn uit allerlei verschillende branches, zodat er voor iedere student een project is dat bij hem of haar past. Zo kan de student zelf richting geven aan het eigen leerproces, doordat hij/zij een opdrachtgever kan kiezen die in het interessegebied ligt van de student.