Portfolio

Ik hou er niet van om over mezelf te praten. Met name zeggen waar ik goed in ben of wat ik echt goed heb gedaan, vind ik erg lastig. Tijdens het samenstellen van dit portfolio ben ik mezelf daarin regelmatig tegen gekomen. Aantonen of je een bepaalde competentie bezit begint immers met laten zien waarom je die competentie bezit, iets waar je dus goed in bent.

Mede dankzij dit portfolio heb ik geleerd dat ik trots mag zijn op wat ik allemaal heb ontdekt, ontwikkeld en geleerd. Aan de hand van verschillende competenties neem ik je mee langs een aantal (maar zeker niet alle) van deze succeservaringen van de afgelopen jaren. Per competentie is er een onderliggende pagina, waar meer uitleg en voorbeelden staan. Daarnaast vind je verschillende voorbeelden van studenten die de afgelopen jaren bij ons mooie resultaten hebben behaald.

Richting geven

Robin
De competentie richting geven gaat over het kaders en richting geven aan studenten bij het…

Analyseren van ontwikkel- en leervragen

Robin
Achterhalen van belangrijke informatie m.b.t.de ontwikkel- en leervragen van studenten in relatie tot hun (studie)loopbaan;…

Begeleiden van studenten

Robin
Begeleiden van studenten bij het bereiken van hun (studie)loopbaandoelstellingen en het bevorderen van hun zelfstandigheid…

Groepsmanagement

Robin
Bevorderen van een positief groepsklimaat en samenwerking, waardoor studenten zich gesteund en gestimuleerd voelen in…

Oordeelsvorming

Robin
Helpt anderen door het evalueren van hun argumenten om op basis van een volledig en…